Usługowe realizowanie programu telewizyjnego

40,000.00